Functie Penningmeester

Hoofdcategorie: ROOT

Met ingang van 1 januari treed onze penningmeester af, hebt u belangstelling voor deze functie en hebt u feeling met het werk voor de ouderen in Woonzorgcentrum Akert, neem dan contact op met de  huidige penningmeester, hij kan u vertellen de functie inhoudt.

Functie Penningmeester.

 • Beheren van de lopende rekening bij de bank.
 • Beheren van de spaarrekening.
 • Beheren van het kasgeld.
 • Contactpersoon naar de bank.
 • Het doen van boekingen in het lopend boekjaar.
 • Aanschrijven van fondsen voor subsidies etc. en het doen van de verantwoording aan deze fondsen.
 • Om de drie maanden financiële verantwoording afleggen aan het voltallige bestuur.
 • Einde van het boekjaar de jaarrekening opstellen en na goedkeuring deze op de website laten plaatsen.
 • In samenspraak met het dagelijks bestuur het jaarprogramma opstellen en deze beoordelen op financiële haalbaarheid.
 • Jaarlijks in augustus van sponsors de automatische afschrijving bij de bank regelen
 • Het mede aantrekken van nieuwe sponsors.

9/10/2020 Functie is vervuld.

Hits: 918