Acties 2012

Hoofdcategorie: ROOT
Projecten Projecteigenaar
Jaarvergadering 13 jan Marianne vd Sanden / Bert Hendriks
Karnaval  17 februari Hetty Hansen / Ben Collart
NL Doet  16 maart / Koffie concert 18 maart Bert Hendriks / Maria v Stipdonk
Paasstukjes maken met bewoners 6 april Bert Hendriks
Voorjaarsfeest 20 april Bert hendriks / Maria v Stipdonk
Koffie concert  20 mei Theo v Elshout / Frank Wijbrands
Jeu de Boules wedstrijd Hetty Hansen / Marianne vd Sanden
Koffie concert 24 juni Ben Collart / Bert Hendriks
Jeu de Boules toernooi 15 September Ben Collart
Koffie concert 7 oktober Bert Hendriks / Frank Wijbrands
Bridge drive 3 november Hetty Hansen
Koffie Concert 18 november Theo v Elshour / Maria v Stipdonk
Sinterklaas / kerststukjes maken met bewoners Bert Hendriks / Hetty Hansen
Kerststal december Ben Collart
Onderhoud wandelroute netwerk SRE Bert Hendriks
Hits: 2799