Organisatievorm

Organisatievorm

Op 3 november 2008 werd de stichting “Vrienden van zorgcentrum Akert” officieel met statuten en omschreven doelstellingen opgericht.
Het uiteindelijke doel van de stichting is het leveren van een bijdrage aan het welzijn van de bewoners van het Zorgcentrum Akert te Geldrop door o.m. het contact met de omwonende bewoners van de wijk de Akert en het Centrum van de kern Geldrop te bevorderen en intensiveren.
De stichting gaat dit doen door o.m. het leveren van financiële en/of andere ondersteuning met een eenmalig karakter en het organiseren van activiteiten en evenementen ten behoeve van de bewoners van het zorgcentrum.
Het eigen vermogen van de stichting zal gevormd gaan worden door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten of alle andere mogelijke baten.

Schenkingen

 

Het RSIN of fiscaalnummer is 8201.01.849.

Zie ook onze jaarverslagen.