Organisatievorm

Organisatievorm

Op 3 november 2008 werd de stichting “Vrienden van zorgcentrum Akert” officieel met statuten en omschreven doelstellingen opgericht.
Het uiteindelijke doel van de stichting is het leveren van een bijdrage aan het welzijn van de bewoners van het Zorgcentrum Akert te Geldrop door o.m. het contact met de omwonende bewoners van de wijk de Akert en het Centrum van de kern Geldrop te bevorderen en intensiveren.
De stichting gaat dit doen door o.m. het leveren van financiële en/of andere ondersteuning met een eenmalig karakter en het organiseren van activiteiten en evenementen ten behoeve van de bewoners van het zorgcentrum.
Het eigen vermogen van de stichting zal gevormd gaan worden door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten of alle andere mogelijke baten.

Schenkingen

De belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI) zoals bedoeld in art. 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Dit houdt in dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting in Box 1 volgens de giftenregeling. Voor bedrijven zijn er speciale sponsormogelijkheden. U kunt zich voor meer informatie daarover wenden tot de secretaris van de stichting.

“vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI. Er komen een aantal nieuwe voorwaarden, die als doel hebben het vertrouwen van U allen in de filantropische sector te bevorderen. Dit heeft o.a. als consequentie, dat het RSIN of het fiscaal nummer op de website moet worden vermeld.

Het RSIN of fiscaalnummer is 8201.01.849.

Zie ook onze jaarverslagen en de Oprichtingsakte SVZA Schretlen.