Schenkingen

Hoofdcategorie: ROOT

De belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI) zoals bedoeld in art. 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Dit houdt in dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting in Box 1 volgens de giftenregeling. Voor bedrijven zijn er speciale sponsormogelijkheden. U kunt zich voor meer informatie daarover wenden tot de secretaris van de stichting.

“vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI. Er komen een aantal nieuwe voorwaarden, die als doel hebben het vertrouwen van U allen in de filantropische sector te bevorderen. Dit heeft o.a. als consequentie, dat het RSIN of het fiscaal nummer op de website moet worden vermeld.

Het RSIN of fiscaalnummer is 8201.01.849.

Zie ook onze jaarverslagen en de Oprichtingsakte SVZA Schretlen.

Hits: 2197